Kohtuasi T-394/05: 17. oktoobril 2005 esitatud hagi — Valero Jordana versus Euroopa Ühenduste Komisjon