Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1774 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilaga I till beslut 2012/137/EU vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sperma från tamsvin får föras in till unionen [delgivet med nr C(2019) 7644] (Text av betydelse för EES)