Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1774 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Sklepu 2012/137/EU glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos semena domačih živali iz vrst govedi v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7644) (Besedilo velja za EGP)