Deċiżjoni Ta’ Implimentazzjoni Tal-Kummissjoni (UE) 2019/1774 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni 2012/137/UE fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq fil-lista ta’ pajjiżi terzi jew partijiet minnhom li mingħandhom l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ semen ta’ annimali domestiċi tal-ispeċi porċina (notifikata bid-dokument C(2019) 7644) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)