Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1774 (2019. gada 23. oktobris), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes iekļaušanu to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts ievest cūku sugu mājdzīvnieku spermu, groza Lēmuma 2012/137/ES I pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 7644) (Dokuments attiecas uz EEZ)