Ettepanek Nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise statistikaalase kokkuleppe sõlmimise kohta (komisjoni esitatud)