23. märtsi 2004. aasta otsuse nr 197 (üleminekuaja kohta Euroopa ravikindlustuskaardi kasutuselevõtmiseks kooskõlas otsuse nr 191 artikliga 5) parandus (ELT L 343, 19.11.2004)