Kirjalik küsimus E-1622/06 Esitaja(d): Jamila Madeira (PSE) nõukogule. Abielu ja vanemlikke õigusi käsitlevates kohtuasjades langetatud otsuste täidesaatmine