Kirjalik küsimus E-1691/04 Esitaja(d): Erik Meijer (GUE/NGL), komisjonile. Jätkuvalt piiratakse äärmuslikult Iisraeli kodaniku Mordechai Vanunu vabadust ja võimalust anda talle Euroopas vabadus tagasi