Kirjalik küsimus E-1081/06, mille on esitanud Jillian Evans (Verts/ALE) komisjonile. Kavandamiseeskirjad