Kirjalik küsimus E-2185/06 Esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) komisjonile. Euroopa Komisjon ja diiselmootorite tahmafiltrite kiirendatud kasutuselevõtt Madalmaades