Euroopa Parlamendi resolutsioon Põhjamõõtme Läänemere piirkonna strateegia kohta (2006/2171(INI))