Sag C-272/06: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d'appel d'Angers (Frankrig) den 26. juni 2006 — EARL MAINELVO mod Denkavit France SARL