Kirjalik küsimus E-0751/05 Esitaja(d): Françoise Grossetête (PPE-DE) komisjonile. Dermakosmeetika - monopol Rootsis