Kirjalik küsimus P-1924/06 Esitaja(d): Rebecca Harms (Verts/ALE) komisjonile. Uued arvud Tšernobõli katastroofi tervislike tagajärgede kohta