Návrh ROZHODNUTÍ RADY, o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 02 03 01 – Vnitřní trh a rozpočtová položka 02 03 04 – Nástroje pro správu a řízení vnitřního trhu)