Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) neuvoston 222. istunnossa esitettävä kanta kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 1 muutoksen 177, liitteen 2 muutoksen 47, liitteen 8 muutoksen 108, liitteen 10 muutoksen 90 ja liitteen 10 uuden niteen VI suunniteltuun hyväksymiseen