Komisjoni määrus (EÜ) nr 1612/2006, 27. oktoober 2006 , millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa