Komisjoni määrus (EÜ) nr 1519/2005, 19. september 2005, millega avatakse teatavate GATTi kvootide alusel 2006. aastal Ameerika Ühendriikidesse eksporditava juustu ekspordilitsentside väljaandmise menetlus