Komisjoni määrus (EÜ) nr 196/97, 31. jaanuar 1997, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2184/96 (Egiptusest pärit ja sealt toodava riisi sisseveo kohta ühendusse) üksikasjalikud rakenduseeskirjad