Kirjalik küsimus E-4027/05 Esitaja(d): Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) nõukogule. Ettepanek määrata 2010. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Istanbul