Kirjalik küsimus E-0914/06 Esitaja(d): Nikolaos Sifunakis (PSE) komisjonile. Lesbose (Kreeka) prefektuuriga seotud keskkonnaprojekti haaramine kolmandasse ühenduse abi raamprogrammi (3. CSF)