Euroopa põhiseaduse leping - III OSA — LIIDU POLIITIKA JA TOIMIMINE - III JAOTIS — SISEPOLIITIKA JA MEETMED - III PEATÜKK — POLIITIKA MUUDES VALDKONDADES - 3. jagu — Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus - Artikkel III-221