Sprawa T-28/05: Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia przez Ekabe International SCA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)