Sag T-28/05: Sag anlagt den 17. januar 2005 af Ekabe International SCA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)