Věc T-28/05: Žaloba podaná dne 17. ledna 2005 Ekabe International SCA proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu