Kirjalik küsimus E-1537/06 Esitaja(d): Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) komisjonile. Norra kasvatatav lõhe seab ohtu metsiku lõhe ellujäämise