C-152/16. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2016. december 1-jei ítélete – Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés — 1071/2009/EK rendelet — A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályai — A 16. cikk (1) és (5) bekezdése — A közúti fuvarozási vállalkozások nemzeti elektronikus nyilvántartása — A más tagállamok nemzeti elektronikus nyilvántartásával való összekapcsolás hiánya)