Esimese Astme Kohtu 30. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-246/02: Albano Ferrer de Moncada versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Ametnikud — Tööhinnang — Hilinenud kinnitamine — Kahju hüvitamine)