2004/71/: EMP ühiskomitee otsus nr 71/2004, 8. juuni 2004, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)