Kirjalik küsimus E-4884/06 Esitaja(d): Erik Meijer (GUE/NGL) komisjonile. Endiste Jugoslaavia piirkondade Makedoonia ja Kosovo vahelise riigipiiri kindlaksmääramise pidev edasilükkamine ja kõnealuse meetme vältimatu vajadus Kosovo staatuse määramise tõttu