Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitlev protokoll - VII lisa:Protokolli artiklis 20 osutatud nimekiri: üleminekumeetmed - Rumeenia - 1.Isikute liikumisvabadus