Kohtuasi C-506/04: Euroopa Kohtu (suur koda) 19. september 2006 aasta otsus (Cour administrative'i eelotsusetaotlus) — Graham J. Wilson versus Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (Asutamisvabadus — Direktiiv 98/5/EÜ — Alaline tegutsemine advokaadi kutsealal muus liikmesriigis kui see, kus omandati kutsekvalifikatsioon — Vastuvõtva liikmesriigi pädevas asutuses registreerimise tingimused — Vastuvõtva liikmesriigi keelte oskuse eelnev kontroll — Siseriikliku õiguse sätete kohaselt kohtusse kaebamise võimalus)