Vyhlášení výběrového řízení pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (Londýn)