Euroopa põhiseaduse leping - I OSA - V JAOTIS — LIIDU PÄDEVUSE TEOSTAMINE - I PEATÜKK — ÜHISSÄTTED - Artikkel I-36