Kirjalik küsimus P-1668/05 Esitaja(d): Proinsias De Rossa (PSE) komisjonile. ELi 2005. aasta Birma-päev