Euroopa Kohtu otsus (kuues koda), 14. oktoober 2004.