Kohtuasi T-25/05: KM Europa Metal AG, Tréfimétaux S.A. ja Europa Metalli S.p.A. 21. jaanuari 2005. aasta hagi Euroopa Ühenduste Komisjoni vastu