Kirjalik küsimus E-4693/05 Esitaja(d): Mary McDonald (GUE/NGL) komisjonile. Riigihangetega seotud õigusaktid