mål T-439/04: Förstainstansrättens dom av den 3 maj 2006 – Eurohypo mot harmoniseringsbyrån (EUROHYPO (Gemenskapsvarumärke – Ordmärket EUROHYPO – Absoluta registreringshinder – Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 – Prövning på eget initiativ av omständigheterna – Artikel 74.1 i förordning nr 40/94 – Huruvida faktiska omständigheter som åberopas för första gången vid förstainstansrätten kan läggas till grund för sakprövning)