Zaak T-439/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 3 mei 2006 — Eurohypo tegen BHIM (EUROHYPO) ( Gemeenschapsmerk — Woordmerk EUROHYPO — Absolute weigeringsgronden — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Ambtshalve onderzoek van feiten — Artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 — Ontvankelijkheid van feitelijke gegevens die voor eerst voor Gerecht zijn aangevoerd )