T-439/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. május 3-i ítélete – Eurohypo kontra OHIM (EUROHYPO) ( Közösségi védjegy – Az EUROHYPO szóvédjegy – Feltétlen kizáró okok – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja – A tények hivatalból történő vizsgálata – A 40/94 rendelet 74. cikkének (1) bekezdése – Az első alkalommal az Elsőfokú Bíróság előtt ismertetett ténybeli elemek elfogadhatósága )