Kohtuasi T-439/04: Esimese Astme Kohtu 3. mai 2006 otsus — Eurohypo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (EUROHYPO) (Ühenduse kaubamärk — Sõnamärk EUROHYPO — Absoluutsed keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b — Faktide kontrollimine omal algatusel — Määruse nr 40/94 artikli 74 lõige 1 — Esimest korda Esimese Astme Kohtus esitatud faktiliste asjaolude lubatavus)