Komisjoni määrus (EÜ) nr 1983/2004, 18. november 2004, millega kinnitatakse odra maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1757/2004 osutatud pakkumismenetlusega