Komisjoni otsus, 30. märts 2004, millega kohandatakse otsust 2001/672/EÜ, mis käsitleb karjatamist suveperioodil Sloveenia teatud aladel seoses Eesti, Küprose, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari ühinemisega (teatavaks tehtud numbri K(2004) 1022 all)EMPs kohaldatav tekst