Kirjalik küsimus P-5293/06 Esitaja(d): Iles Braghetto (PPE-DE) komisjonile. Euroopa spa-ravi tunnustamine