Kohtuasi T-135/06: 5. mail 2006 esitatud hagi — Al-Faqih versus nõukogu