Komisjoni määrus (EÜ) nr 1390/2005, 25. august 2005, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1138/2005 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 3. osaliseks pakkumismenetluseks