Kirjalik küsimus E-1990/05 Esitaja(d): Neil Parish (PPE-DE) komisjonile. Eksporditoetused loomade veole Lähis-Idasse