Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 20. oktoober 2005.